© Copyright 2013
Press Club Polska
www.pressclub.pl

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ‘Edukacja kulturalna’

The Magnificent 12 and

1. Mariusz Benoit
2. Jozef Maria Bochenski OP
3. Jerzy Grzegorzewski
4. Michal Jagielo
5. Tadeusz Kantor
6. Jerzy Kosinski
7. Leszek Kolakowski
8. Kazimierz Michalowski
9. Czeslaw Milosz
10. Jonasz Stern
11. Wislawa Szymborska
12. Tadeusz Konwicki